[Τώρα]

[Τώρα]

Φωτογράφισέ με τώρα που είναι Κυριακή,
τώρα που οι άλλες μέρες της βδομάδας μοιάζουν ξένες, μακρινές·

φωτογράφισέ με τώρα που η Ηλιόπετρα μου καίει τα μάτια,
τώρα που δεν βλέπω παρά μόνο ομορφιά·

φωτογράφισέ με τώρα που ολόκληρη ανήκω στην Ποίηση και στον Ερωτα,
τώρα που όλα μοιάζουνε αιώνια, δίχως βάρος·

φωτογράφισέ με τώρα που το ποτάμι του Octavio ρέει με ορμή στο στήθος μου,
φωτογράφισέ με τώρα, πριν στερέψει.

[Δέσποινα Ντάση]

Leave a reply