[Χορεύει...]

[Χορεύει...]

Χορεύει ο άνεμος τα δέντρα

έχει περάσει πια καιρός και δεν λυπάμαι

στο πεζοδρόμιο να πέφτουνε τα φύλλα

στη γη να γέρνουν σώματα·

μ’ αρέσει το φθινόπωρο,

έχει εκείνη την γοητεία αυτού που φθίνει

αυτού που ολοκληρώθηκε και τώρα αποχωρεί

μέσω της αποσύνθεσης ή μέσα στην σιωπή ―

― το αποτέλεσμα αρκεί και όχι ο τρόπος.

[Δέσποινα Ντάση, πρώτη δημοσίευση το 2017 σε λογοτεχνικό περιοδικό]

*Φωτογραφία: Λίμνη Πλαστήρα 2016

Leave a reply